Rimska večera

Super User Napisao 

(0 glasova)

 

Koja je veza rima s dalmacijom

Program uključuje:

• Rana rimska večera / meni po izboru šefa kuhinje – meso, riba kao opcije

• Piće – Dionizov izbor / crno, rose, bijelo /, grapa, lemončeli, mirtine, medica

• povratni transfer u večernjim satima po dogovoru

• muzika po dogovoru/ kancone, tradicionalna talijanska ili po dogovoru